Trafik Sigortası

Bulut Sigorta

Bulut Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

Trafik Sigortası

TRAFİK SİGORTASI

Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan , trafikte bulunan her araç için devlet tarafından zorunlu tutulan sigorta ürünüdür. Bir kaza anında karşı taraftaki araçların ve üçüncü şahısların hasarlarını, Türkiye sınırları içinde güvence altına alan bir üründür. 

Poliçenin Kapsamı

Poliçedeki motorlu aracın kullanılması esnasında, bir kimsenin ölümüne; yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğratılmasında Karayolları Trafik Kanununa göre aracı kullanana düşen sorumlulukları zorunlu sigorta limitleri dahilinde temin eder.Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır.