TARSİM

Bulut Sigorta

Bulut Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

TARSİM

TARSİM
            Tarımsal ürün destekleri, Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası ve Su Ürünleri Sigortası olarak sıralanabilir. 

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçiler için;  
- Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı, 
- Paket 2: Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. 
- Ahududu, çilek, iğde, keçiboynuzu, kızılcık, turunç, zerdali meyveleri don teminatı kapsamı dışındadır. 
- Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir. 
- 13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile açıkta yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi de sigorta kapsamına alınmış ve prim miktarı; sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında çiftçi, 2/3 oranında devlet prim desteği olarak belirlenmiştir. 

Sera Sigortası

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır. 
- Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10'u peşin alınır; kalan da %90 ı da vadeli olarak tahsil edilir. 
- (01 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın Mayıs ayı sonu ; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise ilgili yıl Kasım ayı sonu tahsilat yapılır) 

Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. 
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: 
- Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) „e kayıtlı süt sığırları için; 
- Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale 
- Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması 
- Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler 
- Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları 
- Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır. 

Kümes Hayvanları Sigortası

Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. 
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: 
- Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için; 
- Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları 
- Her türlü kazalar ve zehirlenmeler 
- Her türlü doğal afetler 
- Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır. 

Su Ürünleri Sigortası

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. 
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesisler için; 
- Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık 
- Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler 
- Her türlü doğal afet 
- Kazalar 
- Predatörler 
- Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.