Sağlık Sigortası

Bulut Sigorta

Bulut Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık sigortası; sigortalıların sigorta süresi içerisinde hastalanmaları ve ya başlarına gelecek bir kaza sonucu yaralanmaları durumunda tedavileri, varsa gündelik tazminatlarını karşılayan sigortadır. Sağlık sigortaları, yapılan sigorta poliçesi doğrultusunda sigortalıyı korur.Sağlık sigortasının öncelikli amacı sigorta poliçesi doğrultusunda, sigortalının en iyi sağlık hizmetini almasıdır. 

Poliçenin Kapsamı

Özel sağlık sigortası kapsamındaki tedaviler 2’ye ayrılır. Bunlar ayakta ve yatarak tedavi masraflarıdır. Ayakta Tedavi Teminatı: Ayakta tedavi, doktor muayenesi, ilaçlar, fizik tedavi, röntgen, tahlil vs. masrafları karşılar. Yatarak Tedavi Teminatı: Yatarak tedavi, hastanede kalmayı gerektiren tedavileri ve kemoterapi, radyoterapi vs. masrafları karşılar.