Kasko

Bulut Sigorta

Bulut Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

Kasko

KASKO(ARAÇ SİGORTASI)

Kasko, herhangi bir motorlu kara taşıtının başına gelebilecek tehlikeler sonucu oluşan maddi zararın kısmen veya tamamen karşılanması için yapılan sigortaya denir. Kasko sigortası yapılan kasko poliçesine göre, sizin aracınız dışında kazaya karışan diğer aracın veya araçların olası hasarlarını da karşılayabilir. Ancak kasko sigortasının öncelikli amacı karşı taraftan ziyade sigorta sahibini güvenceye almaktır. Kasko sigortasının şartları, teminatları, primleri ve koruduğu menfaatler sigorta poliçesinde belirlenir. Her sigorta şirketinde değişiklik gösterebilir. 

Poliçenin Kapsamı

Kasko sigortası isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Farklı teminat kapsamları olması nedeniyle de farklı ücretlendirmelere sahiptir. Kasko teminatları kapsamı, kaskonun en önemli konusudur. Çünkü çarpma, çarpılma, yangın, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü ve enflasyon konuları standart kaskolarda bulunmaktadır.